TUORE TUTKIMUSTULOS: PREP-LÄÄKITYKSEN KÄYTTÖ OLETETTUA VÄHÄISEMPÄÄ USA: SSA

11.10.2018

TUORE TUTKIMUSTULOS: PREP-LÄÄKITYKSEN KÄYTTÖ OLETETTUA VÄHÄISEMPÄÄ USA: SSA

Yhdysvalloissa syyskuussa 2018 ilmestyneessä tutkimuksessa selvitettiin homo- ja bimiesten hiv-testissä käymistä, PrEP-lääkityksen käyttöä sekä PrEPn liittyviä asenteita ja tietoja USA:ssa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että PrEPn käyttö USA:ssa on luultua vähäisempää ja että suurin osa homo- ja bimiehistä ei käy hiv-testissä kansallisten suositusten mukaisesti. Kaikkein vähiten hiv-testissä kävivät nuoret (18-25-vuotiaat), myös PrEPn käyttö oli nuorilla harvinaista. Tutkimuksen tulokset ovat huolestuttavia, koska USA:ssa 70 % uusista hiv-tartunnoista todetaan miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa. Näistä tartunnoista suurin osa (38 %) todetaan afroamerikkalaisilla.

PrEP-lääkitys on ollut USA:ssa saatavilla jo vuodesta 2012 ja sekä WHO (Word Health Organization) ja CDC (Centers for Disease Control and Prevention) suosittelevat PrEP-lääkitystä seksuaalisesti aktiivisille homo- ja bimiehille, jotka ovat hiv-negatiivisia ja joilla on selkeä riski saada hiv-tartunta (esim. anaaliyhdyntöjä ilman kondomia eri partnereiden kanssa). Lisäksi tälle kohderyhmälle suositellaan vähintään kerran vuodessa tapahtuvaa hiv-testausta.

Tutkimuksen mukaan vain 4 % seksuaalisesti aktiivisista hiv-negatiivisista homo- ja bimiehistä on PrEP-lääkityksellä. PrEP-lääkitystä käyttivät eniten 34-40-vuotiaat suurkaupungeissa asuvat homoksi identifioituvat valkoihoiset miehet, jotka kävivät myös hiv-testissä kaikkein aktiivisimmin. Lisäksi PrEPn käyttöä ja hiv-testissä käymisistä lisäsivät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille kohdennettujen terveyspalveluiden saatavuus ja käyttö. Asenteet PrEP-lääkitystä kohtaan olivat suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista myönteisiä.

Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että hiv-testauksesta ja PrEP-lääkityksestä tulisi olla enemmän tietoa saatavilla, lisäksi useammalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvalla tulisi olla pääsy kohdennettuihin palveluihin. Lääkäreiden ja muun terveydenhuollon henkilöstön tulisi myös olla tietoinen PrEP-lääkityksestä ja osata ottaa se puheeksi asiakkaan kanssa tarvittaessa.

Lue lisää tutkimuksesta täältä!

Haluatko lukea lisää tästä aiheesta?