PrEP, Chemsex & Stigma – Pohjoismainen tapaaminen Tukholmassa

24.09.2018

PrEP, Chemsex & Stigma – Pohjoismainen tapaaminen Tukholmassa

Hivpointin Miesten kesken -työ on ollut osa pohjoismaista hiv-työn verkostoa jo 80-luvulta saakka. Verkosto kokoontuu kerran vuodessa ja siihen osallistuvat Pohjoismaat Islantia lukuun ottamatta. Kaikki verkostoon osallistuvat tekevät työtä järjestöissä kohderyhmänään miehet, joilla on seksiä miesten kanssa. Kokous järjestetään vuorotellen kussakin osallistujamaassa. Tänä vuonna vuorossa oli Tukholma.

Kokous järjestettiin RFSL:n uusissa upeissa tiloissa. Kokouksen osallistujamäärä oli tänä vuonna pienempi kuin viime vuosina yleensä ja Norjasta ei poikkeuksellisesti tullut tämän vuoden tapaamiseen osallistujia. Verkoston tapaamisessa on tarkoitus käsitellä kohderyhmän kannalta oleellisia ja ajankohtaisia asioita. Tänä vuonna pääaiheina olivat PrEP, chemsex sekä stigma. Lisäksi osallistuvat kertoivat maansa epidemiologisesta tilanteesta hivin ja muiden seksitautien osalta sekä esittelivät uusimpia kampanjoitaan.

Stigma

Hivistä ja stigmasta oli puhumassa Maria Lindberg Reinius Karolinska institutenista. Hän oli tehnyt väitöskirjan liittyen hiviin ja stigmaan liittyen. Väitöskirjassa oli vertailtu 90-luvulla ja 2010-luvulla kerättyjä aineistoja ja yllättävää oli, että hiv-tartunnan saaneiden kokema stigma ei ollut merkittävästi vähentynyt, vaikka uusien hiv-lääkkeiden ansioista hiv on muuttunut kuolemaan johtavasta sairaudesta krooniseksi sairaudeksi, jolla ei välttämättä ole vaikutusta elinikään. Esityksen jälkeen osallistujamaat esittelivät erilaisia kampanjoita, joilla on pyritty vähentämään stigmaa. Esim. Ruotsissa oli tehty video, jossa hiv-tartunnan saaneet homomiehet lukivat hiviin liittyviä syrjiviä Grindr-viestejä. Tanskassa oli taas tehty video, jossa miespari, joista toinen on hiv-tartunnan saanut, kertoivat suhteestaan.

PrEP

PrEP:n (hivin ennaltaehkäisevä lääkityksen) saatavuus Pohjoismaissa oli ajankohtainen aihe kaikissa osallistujamaissa. Norjassa PrEP-lääkitys on ollut saatavilla maksutta julkisen terveydenhuollon kautta jo yli vuoden ja käyttäjiä on tällä hetkellä 500-800. Ruotsissa PrEP-lääkitys tulee saataville julkisen terveydenhuollon kautta lokakuun alussa. Aluksi PrEP-reseptejä Ruotsissa kirjoittaa vain yksi klinikka, jolla on mahdollista ottaa noin 200 potilasta. Sekä Ruotsissa että Norjassa on saatavilla PrEP lääkityksessä käytettäviä Truvadan rinnakkaisvalmisteita. Tanskassa ja Suomessa valmistellaan virallisia ohjeistuksia ja odotetaan, että edullisemmat rinnakkaislääkkeet tulisivat markkinoille vielä tämän vuoden puolella.

Chemsex

Chemsex eli huumeiden käyttö seksitilanteissa oli myös ajankohtainen aihe kaikissa maissa. Kaikissa osallistujamaissa kehiteltiin matalankynnyksen palveluja chemsexiä harjoittaville. Tanskassa oli saatavilla chemsex-pakkaus, jossa oli mm. huumeiden käyttövälineitä sekä ohjeita huumeiden mahdollisimman turvalliseen käyttöön. Ruotsissa lainsäädäntö on haasteellinen, koska siellä kaiken huumeiden käyttäjien parissa tehtävän työn tuli tähdätä huumeiden käytön lopettamiseen ja ruotsalaiset järjestötyöntekijät pyrkivätkin vaikuttamaan päättäjiin, jotta terveysneuvontatyö mahdollistuisi.

Tapaaminen on jälleen kerran sekä innostava että hyödyllinen. Pohjoismaat ovat matalan hiv-esiintyvyyden maita ja lähtökohdat hivin ennaltaehkäisytyölle ovat monilta osin samankaltaiset.

 

Haluatko lukea lisää tästä aiheesta?