Prep EU-reseptillä

Prep EU-reseptillä

Suomessa reseptit ovat lähes poikkeuksetta sähköisiä, jollei potilas hanki lääkkeitään Eta-alueelta. Tätä varten lääkäri voi määrätä eurooppalaisen lääkemääräyksen (EU-reseptin), joka on paperiresepti.

Jos lääkäri määrää prepiä EU-reseptillä, on hyvä huomioida, että reseptin Lääke-kohdassa lääkeaine on merkitty tuotenimen sijaan vaikuttavan aineen nimellä (kuva). Muutoin sen maan apteekki, jossa reseptillä asioit, ei välttämättä voi vaihtaa tuotenimeä toiseen, saatavilla olevaan tai edullisempaan vaihtoehtoon.

Seuraavat seikat koskevat lähinnä prepiä määrääviä lääkäreitä:

Lääkärit saavat EU-reseptipohjan usein tulostettua suoraan potilastietojärjestelmästä (reseptityyppi ”ulkomaanresepti”). Tällöin ongelmaksi voi tulla se, että vaikuttavan aineen nimet tulevat suomeksi, eikä kaikissa potilastietojärjestelmissä nimiä pääse jälkikäteen muuttamaan. Toisinaan ongelmia ilmenee, jos haluaa kirjoittaa kahta eri vaikuttavaa ainetta sisältävää lääkettä reseptille ilman valmisteen nimeä, mikä on asian laita myös prepin kohdalla. Tällöin on syytä laatia resepti lääketietokannan ulkopuolisesta lääkkeestä ja kirjoittaa tarvittavat tiedot englanniksi. Jos järjestelmä on kytketty Kantaan, muodostuu potilastietojärjestelmän kautta tulostetuista EU-resepteistä Kanta-merkintä, mikä helpottaa potilasasiakirjamerkintöjen laatimisessa.

Toisinaan EU-reseptipohjaa ei ole valmiina saatavilla potilastietojärjestelmässä. Tällöin on huomioitava reseptin kirjaaminen potilasasiakirjoihin erikseen. EU-reseptipohjan löytää seuraavista osoitteista:

  • Vaatii lääkäriseura Duodecimin jäsenyyden ja tunnukset: Terveysportti.fi -> avaa Duodecim lääketietokanta -> valikossa ”Ohjeet ja lomakkeet” -otsikon alla ”Reseptilomakkeet” -> ”Eurooppalainen lääkemääräys (SV 1 EU)” tai ”Europeiskt recept (SV 1r EU)”
  • Vaatii Lääkäriliiton Fimnet-tunnukset: Fimnet.fi -> kirjaudu tunnuksilla -> avaa valikosta kohta ”Muut” -> valitse ”Lomakkeet” -> valitse ”Eurooppalainen lääkemääräys eli reseptilomake” joko kielillä suomi/englanti tai ”ruotsi/englanti”

Linkki: Prep tietoa

Linkki: Prep hintavertailu ja kuinka hankkia Prep EU-maista