Mitä tarkoittaa, kun virukset ovat mittaamattomissa?

09.05.2019, by Miesten Kesken

Mitä tarkoittaa, kun virukset ovat mittaamattomissa?

Tehokkaan lääkityksen ansiosta hivin kanssa voi nykyään elää täysipainoista elämää. Kun hiv-positiivinen henkilö on säännöllisellä lääkityksellä ja virustasot ovat mittaamattomissa, on hivin suhteen täysin turvallista harrastaa seksiä myös ilman kondomia. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, mitä ”virustaso mittaamattomissa” tarkoittaa, jotta voi olla varma siitä, ettei tartuntariskiä ole.

Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että hiv ei tartu seksissä ilman kondomia, kun virustaso on alle 200 viruskopiota millilitrassa verta. Suomessa käytetään testejä, joiden alaraja on 20 viruskopiota millilitrassa verta. Lääkehoidon tavoitteena on siis virustason laskeminen matalaksi niin, että hi-virukset eivät myöskään kykene muodostamaan lääkeresistenssiä. Tavoitteessa pysyminen on ensiarvoisen tärkeää. Keskeistä on myös se, että hiv ei tartu, jos virustasot ovat olleet mittaamattomissa kuusi kuukautta. Mitä pidempään henkilö on ollut toimivalla ja säännöllisellä lääkityksellä, sitä matalammaksi virustasot laskevat veressä ja muissa kehon nesteissä. Säännöllisellä lääkityksellä ja virustasojen testaamisella voidaan siis varmistaa se, että virukset eivät pääse tuhoamaan immuunipuolustusjärjestelmää ja hiv-positiivinen henkilö pysyy terveenä hivistä huolimatta. Kun virukset ovat olleet mittaamattomissa viimeiset kuusi kuukautta ja hiv-positiivinen henkilö jatkaa sekä lääkitystä että hivin seurantaa määrätyllä tavalla, hän ei voi tartuttaa hiviä eteenpäin seksissä ilman kondomia.

Tärkeää on myös huomioida, kuinka virusten mittaamattomuus ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin hivistä paraneminen. Veren viruspitoisuuden mittaamiseen käytetään eri testejä kuin tartunnan toteamiseen, jonka määrittäminen perustuu vasta-aineiden mittaamiseen. Vaikka virustasot olisivat mittaamattomissa, henkilö on silti hiv-positiivinen, mikä näkyy myös hiv-testeissä. Se, että virukset ovat mittaamattomissa, ei siis tarkoita hivistä paranemista. Samaan aikaan hiv-lääkityksen tehokkuus ja virustason mittaamattomuus voivat kuitenkin vapauttaa hiv-positiivisen henkilön elämään täysipainoista seksuaalielämää ilman huolta hivin tarttumisesta. Tämä purkaa merkittävällä tavalla vanhoja oletuksia liittyen hivin tarttumiseen ja stigmatisoivaan luonteeseen.

Antiretroviraalisen hoidon seuranta. Haettu osoitteesta http://arvosta.fi/antiretroviraalisen-hoidon-seuranta/

Fact sheet: Undetectable viral load. Haettu osoitteesta https://betablog.org/fact-sheet-undetectable-viral-load/

How do we define “undetectable” in HIV prevention. Haettu osoitteesta https://betablog.org/how-do-we-define-undetectable-in-hiv-prevention/

Kirjoittaja on Hivpointin harjoittelija, Sosiaalipyskologian opiskelija Viivi Sihvonen

Haluatko lukea lisää tästä aiheesta?