Miesten kesken -työ

Hivpointin Miesten kesken -työn kohderyhmänä ovat homo- ja bimiehet ja muut miehet, joilla on seksiä miesten kanssa. Työmuoto on kehitetty, koska hiv-tartuntoja on homo- ja biseksuaalisesti käyttäytyvien miesten keskuudessa todettu Suomessa suhteellisesti monikymmenkertaisesti enemmän kuin keskimäärin koko väestössä. Myös osa muista seksitaudeista, kuten kuppa, on selvästi yleisempää homo- ja bimiesten keskuudessa kuin koko väestössä keskimäärin.

Miesten kesken -työn tavoitteena on ennaltaehkäistä miesten välisessä seksissä saatavia uusia hiv-tartuntoja sekä tukea hiv-tartunnan saaneita homo, bi- ja muita miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa. Miesten kesken -työ pyrkii tarjoamaan sekä kohderyhmälle että ammattilaisille (terveys-, sosiaali ja opetusala) luotettavaa, ajantasaista ja helposti saatavilla olevaa tietoa liittyen miestenväliseen seksiin ja seksuaalisuuteen. Työn tavoitteena on myös tukea hiv-tartunnan saaneita kohderyhmään kuuluvia miehiä sekä vähentää hiviin liittyvää stigmaa.

Tällä hetkellä Miesten kesken -työssä on kaksi työntekijää ja lisäksi CHECKPOINT -testauspalveluista vastaava koordinaattori. Työtä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).