Taito kysyä – Lupa puhua

Taito kysyä − Lupa puhua on syksyllä 2013 käynnistynyt kampanja, jonka tavoitteena on lisätä terveydenhuollon henkilöstön osaamista homo- ja bimiesten seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja tarttua puhumattomuuden kulttuuriin terveydenhuollossa ja kohderyhmässä.

Tutkimusten mukaan suurin syy sille, miksi hiviä ei testata on se, ettei terveydenhuollossa tunnisteta homo- ja bimiehiä eikä miesten välistä seksiä osata ottaa puheeksi. Edelleen Suomessa on olemassa iso joukko ihmisiä, joilla ei ole ”lupaa” puhua seksuaalisuudestaan ja joiden seksuaalisuudesta ei ole taitoa kysyä terveydenhuollossa.

Hivpoint tarjoaa valtakunnallista koulutusta terveydenhuollon henkilöstölle ja alan opiskelijoille homo- ja bimiesten seksuaaliterveydestä, miesten välisestä seksistä ja seksuaalisuuden puheeksiotosta. Tavoitteena on suuri määrä terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on Taito kysyä ja joille on Lupa puhua.

119 miestä kertoi kokemuksistaan

Hivpoint (ent. Hiv-tukikeskus) toteutti keväällä 2013 homo- ja bimiehille suunnatun valtakunnallisen kyselyn, jossa selvitettiin minkälaisia asenteita homo- ja bimiehet kohtaavat käyttäessään terveydenhuollon palveluita, ja miten heidän seksuaaliterveyteen liittyvät erityiskysymykset huomioidaan potilastilanteissa.

Sähköiseen Webropol-kyselyyn vastasi 119 eri-ikäistä ja eri puolella Suomea asuvaa miestä, jolla on seksiä miesten kanssa. Valtaosa oli viimeisen viiden vuoden aikana käyttänyt terveyskeskusten palveluja, mutta yleisesti käytettiin myös työterveyshuollon ja sairaalan terveydenhoitopalveluja. Pieni osa vastaajista oli asioinut myös yksityisillä lääkäriasemilla ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Kyselystä kävi ilmi, että suurin osa vastaajista oli kokenut tulleensa hyväksytyksi eikä ollut kohdannut yleisesti homoseksuaalisuuteen tai omaan seksuaalisuuteensa kohdistuneita negatiivisia asenteita käyttäessään terveydenhuollon palveluita. Kuitenkin huomattava osa oli joskus joutunut peittelemään omaa seksuaalista suuntautumistaan. Osalla vastaajista oli erittäin huonoja kokemuksia ammattilaisten ennakkoluuloista.

Hetero-olettamuksen vaikutus seksuaaliterveysneuvontaan

Jopa kahdella kolmesta kyselyyn vastanneesta oli kokemusta siitä, että heidän oli oletettu olevan heteroja. Mahdollisuus miesten välisestä seksistä ja seksuaalisuudesta puhumiseen ammattilaisen kanssa oli harvinaista. Ohjausta ja tietoa turvaseksistä sekä seksiteitse tarttuvista taudeista miehet saivat kyselyn mukaan liian vähän.

Kysely osoitti, että hetero-olettamus vaikuttaa myös seksitautitesteihin liittyviin potilastilanteisiin. Ammattilaiset tarjoavat harvoin mahdollisuutta testeihin ja saattavat vähätellä niiden tärkeyttä. Erityisesti hiv-testiin on edelleen vaikea päästä. Väärät oletukset ja kysymykset vaikuttavat ratkaisevasti siihen, otetaanko testit oikein ja saavatko asiakkaat oikeanlaista hoitoa.

Taito kysyä – Lupa puhua -kampanja

Hivpoint haluaa edistää terveydenhuollon ammattilaisten osaamista seksuaalisen moninaisuuden huomioon ottamisessa. Hivpointin Miesten kesken -työn suunnittelijat ovat suunnitelleet terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatun koulutuskonseptin, jota tarjotaan kevään 2014 loppuun asti ilmaiseksi terveysalan toimijoille. Koulutus on tilattavissa terveydenhuollon toimipisteisiin sekä oppilaitoksiin ympäri Suomen.

Lisäksi aihetta tuodaan näkyville perusterveydenhuollon toimipisteissä, terveysalan oppilaitoksissa ja mediassa. Taito kysyä – Lupa puhua -koulutuksen käyneet terveydenhuollon ammattilaiset saavat käyttöönsä rintamerkin, jonka perusteella homo- ja bimiehet tunnistavat terveysalan ammattilaisten joukosta ne, joilla on Taito kysyä ja joille on Lupa puhua.

Lisätietoja koulutusmahdollisuuksista

Taito kysyä - Lupa puhua